Türkmenistanyň Kikboksing Federasiýasy
Türkmenistanyň Kikboksing Federasiýasy - TKF

TKF (Türkmenistanyň Kikboksing Federasiýasy) 1992-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Aleksandr Nikolaýewiç Snagowski tarapyndan esaslandyryldy. Türkmenistanyň Kikboksing Federasiýasy WAKO-nyň agzasydyr. Aleksandr Nikolaýewiç şol wagtdalarda birnäçe türgen ýetişdirip başlaýar we ilkinji bolup, (häzirki wagtda tälimçi) Garryýew Meretmyrat Kakabaýewiç bilen 1993-nji ýylda Wengirýanyň Budapeşt şäherinde geçirilen “Kikboksing boýunça Dünýä Çempionatyna” Dünýä çempionatyna gatnaşýarlar.


2014-nji ýylda TKF-nyň başlygy bolup Aleksandr Nikolaýewiçiň şägirdi Izmaýlow Halmurat Akmuradowiç bellenilýär. Izmaýilow Halmurat häzirki wagta çenli bolsa federasiýa ýolbaşçylyk edip gelýär.


TKF-da 17 ýaşa çenli ýetginjekler topary we 18 ýaşdan ýoakry bolsa ulular topary hereket edýär. Türkmenistanyň milli ýygyndysyna girmek üçin bolsa Türkmenistanyň çempiýony ýa-da 2-nji orny eýelemek zerurdyr. Türkmen türgenleri kikboksing sportunyň “full contact” “low kick” “K-1” görnüşleri boýunça çykyş edýärler. Türkmen kikboksçylarynyň dünýä, Ýewropa we Aziýa çempionatlarynda we birnäçe iri halkara derejeli ýaryşlarda baýrakly orunlara mynasyp boldylar.


TKF diňe WAKO-nyň guraýan halkara ýaryşlaryna gatnaşýar. Türkmenistandaky ähli kikboksing ýaryşlaryndan geçirilmeginden öň WAKO-nyň wekili gelip degişli synlary berýär.

Milli türgenler
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Milli tälimçiler
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Sypabow Pygy
Myradowiç
Agramy:
70
Ýaş:
23
Kategoriýa:
Full-connect
Üstünlikler
1998
Ýewropa çempionaty (WAKO)
Germaniýa
  • Kuwwat Kurbanow
  • Merdan Seýitmedow
1998
Ýewropa çempionaty (AYAKS)
Stambul, Türkiýe
  • Halmurad Izamilow
  • Merdan Seýitmedow
1998
Aziýa oýunlary
Taýland
  • Kuwwat Kurbanow
  • Halmurad Izmailow
  • Ýusup Haýydow
1997
Dünýä Çempionaty
Horwatiýa
1992
Taý boksy boýunça 1-nji Dünýä kubogy, Taýland.
Taýland
  • Şöhrat Kurbanow
  • Şöhrat Kurbanow
1992
Türkmenistanyň Kikboksing federasiýasy esaslandyryldy. Ilkinji başlygy Aleksandr Nikolaýewiç Snagowskiý.