Türkmenistanyň Kikboksing Federasiýasy
Türkmenistanyň Kikboksing Federasiýasy

TKF

Türkmenistanyň Kikboksing Federasiýasy - TKF
TKF (Türkmenistanyň Kikboksing Federasiýasy) 1992-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Aleksandr Nikolaýewiç Snagowski tarapyndan esaslandyryldy. Türkmenistanyň Kikboksing Federasiýasy WAKO-nyň agzasydyr. Aleksandr Nikolaýewiç şol wagtdalarda birnäçe türgen ýetişdirip başlaýar we ilkinji bolup, (häzirki wagtda tälimçi) Garryýew Meretmyrat Kakabaýewiç bilen 1993-nji ýylda Wengirýanyň Budapeşt şäherinde geçirilen “Kikboksing boýunça Dünýä Çempionatyna” Dünýä çempionatyna gatnaşýarlar.
Täzelikler
29 Ýanwar, 2018 ý.
Türkmenistanyň kikboksing topary Finlandiýa açyk çempionatynda 12 medal gazandy
Biziň türgenlerimiz ýylyň başyndan bäri abraýly halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, dürli derejeli medallary gazandylar.
22 Fewral, 2017 ý.
Türkmen Kikboksçylary Helsinkidäki Ýaryşda 11 Medal Gazandylar
Halkara derejesindäki iri ýaryşlarda kikboksingiň türkmen ussatlary nobatdaky uly üstünligi gazandylar. Bu gezek olar Helsinki şäherinde (Finlýandiýa) geçen ýaryşda tapawutlanyp, 11 medal gazandylar. Şolaryň ýedisi altyn, biri kümüş we üçüsi bürünç medallardyr.
09 Awgust, 2016 ý.
Kikboksing boýunça Aziýanyň açyk çempionatynda türkmenistanly türgenler 10 medal gazandy
Ildeşlerimiz kikboksing boýunça Aziýanyň açyk çempionatynda (K-1 ugry boýunça) üstünlikli çykyş edip, 10 medala, şol sanda 6 altyn we 4 kümüş medala mynasyp boldular. Özbegistanyň Buhara şäherinde geçirilen ýaryşa Aziýa ýurtlarynyň birnäçesiniň güýçli kikboksçylary gatnaşdylar. Toparlaýyn hasapda Türkmenistanyň ýygyndysy öňdeligi eýeledi.
Geçiriljek çäreler
SERBIA OPEN European Kickboxing Cup
Belgrad, Serbia
26-29 November, 2020
Kickboxing cup "India Open" 2021
New Delhi, India
3-7 February, 2021
Athens Challenge 2021
Athens, Greece
5-7 February, 2021
WAKO European Cup “Karlovac Open” 2021
Karlovac, Croatia
12-14 February, 2021
Slovak Open 2021
Bratislava, Slovakya
19-21 February, 2021
Irish Open 2021 - WAKO World Cup
Dublin, Ireand
4-7 March, 2021
WAKO European cup Serbia Open 2021
Belgrad, Serbia
19-21 March, 2021
Yokoso Dutch Open 2021
Amsterdam, The Netherlands
26-28 March, 2021
6th International Turkish Open Kickboxing European Cup 2021
Antalya, Turkey
8-11 April, 2021
The Austrian Classics 2021 - WAKO World Cup
Innsbruck, Austria
15-18 April, 2021
Point Fighting Cup 2021
Castellanza (VA), Italy
24-25 April, 2021
WAKO World Cup 2021, Hungary
Budapest, Hungary
13-16 May, 2021
BestFighter 2021 - WAKO World Cup
Rim, Italy
10-13 June, 2021
5th Islamic Solidarity Games 2021
Konya, Turkey
10-19 September, 2021
WAKO INTERNATIONAL OPEN OF SPAIN 2021
Benidorm, Spain
8-21 November, 2021
Hyzmatdaşlar
Hemaýatkärler